Næshøjskolen

Beskrivelse
Opførelse af nyt kombi-bibliotekt samt ombygninger forskellige steder på skolen.

Opførelsesår:
2010
Entrepriseform:
Storentreprise
Entreprisesum:
3.900.000,- eks. moms
Bygherre:
Århus Kommune
Arkitekter:
Sahl Arkitekter
Ingeniør:
Ingeniørfirmaet Nieland