Hjortshøjparken

Beskrivelse
Udskiftning af vinduer i 49 boliger samt efterisolering af facader og ny facadebeklædning.

Egil Rasmussen Århus a/s udførte opgaven i hovedentreprise og stod for varsling og beboerhåndtering i byggeperioden.   

Opførelsesår:
2014
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Entreprisesum:
5.700.000,- eks. moms
Bygherre:
AL2BOLIG
Ingeniør:
DEAS