Vestergårdsparken

Beskrivelse
Vindues-, dør- og tagvinduesudskiftning i 156 boliger fordelt på 10 boligblokke. 

Opførelsesår:
2014-2015
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Entreprisesum:
14.500.000,- eks. moms
Bygherre:
Alboa
Arkitekt:
Johansen & Rasmussen