Historie

Perspektiver og milepæle

Egil Rasmussen a/s grundlægges

Egil Rasmussen Århus a/s har rødder helt tilbage til 1937, hvor Egil Rasmussen a/s blev grundlagt som et kompagniskabt med tømrer Egil Rasmussen og en svendekollega.

Egil Rasmussen a/s udviklede sig i efterkrigsårene til en mellemstor tømrer- og snedkervirksomhed med ca. 10-15 ansatte.

I 1959 kom Per Rasmussen, søn af Egil Rasmussen, i lærer hos familiefirmaet, hvor han blev udlært tømrer. I 1966 vendte Per tilbage efter endt uddannelse som bygningskonstruktør og overtog hurtigt den daglige ledelse af firmaet. Per fortstatte som direktør for firmaet frem til 2006.

Sidst i 80'erne var der travlhed i firmaet, og der var behov for aflastning til Per. Otto Henriksen blev derfor ansat som tømrermester. Han havde tidligere været ansat i firmaet, men havde de foregående år haft ansættelse som akkordopmåler i fagforeningen i Vejle.

Det skulle vise sig at være den rigtige baggrund for en tømrermester, for der blev nu for alvor meget at se til i firmaet. Der blev vundet store entrepriser - især skal fremhæves facadebeklædninger på boligblokke i Aarhus-området og andre østjyske byer. Det er ligeledes Ottos fortjeneste, at Egil Rasmussen a/s nu er etableret med en selvstændig Aarhus afdeling. Otto valgte at gå tidligt på pension og trådte således ud af firmaet i 2010.

Som et led i det planlagte generationsskifte for Egil Rasmussen a/s blev Claus Ramussen medejer i 1995,  Christian Duus blev medejer 1. januar 2006, mens Jesper D. Jeppesen blev medejer 1. januar 2010.
2010 - 1937