Nyheder

Samhandel med leverandører

Kære leverandør og samarbejdspartner.
 
Vi har opdateret vores ønsker og behov i forhold til vores samhandel, som I modtager i denne information:
 
  • Vi har automatisk fakturascanning i vores økonomisystem, og det virker kun, hvis I mailer fakturaerne som pdf-fil til faktura@er-aarhus.dk med en fil pr. faktura. Det vil vi gerne bede jer gøre fremover.
 
  • Vi vil gerne have et kontoudtog med alle poster fra måneden før pr. e-mail efter hver månedsafslutning (hvis der er åbne fakturaer). Så laver vi den rettidige betaling af månedens fakturaer klar, så snart vi har afstemt vores saldo hos jer. I bedes bruge regnskab@er-aarhus.dk til kontoudtog og øvrige henvendelser til os om jeres fakturaer og andre regnskabsmæssige spørgsmål.
 
  • Vi laver månedsafslutning hver måned efter ca. 5 hverdage. For at vi kan nå at få alle fakturaer gennem vores godkendelsesprocedure, har vi derfor brug for,
 
  • At I fakturerer alle leveringer til os umiddelbart efter levering (max. 2 hverdage)
  • At I sender os kontoudtog hurtigst muligt, når I er færdige med at fakturere måneden og helst indenfor 5 hverdage.
  • At alle fakturaer er påført korrekt entreprisenr. og navn på ordregiver, da vi ellers ikke har mulighed for at godkende. Fakturaer uden entreprisenr. sendes derfor fremover retur til kreditering og omfakturering.
 
Vi håber, at I har forståelse for vores ønsker og behov. Ring eller mail blot, hvis I har spørgsmål hertil. I er meget velkomne til at bekræfte jeres accept af ovennævnte eller maile jeres kommentar til os. 
 
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.

 
Med venlig hilsen
 
 
Thomas Nikolajsen
Direktør/Medejer
 
Tlf.: 32 82 17 88
Mobil: 30 18 60 52
Mail: tkn@er-aarhus.dk
Web: www.er-aarhus.dk

Henriette E. Petersen
Kontorassistent
 
Tlf.: 32 82 17 88
Mobil: 24 97 01 66
Mail: hep@er-aarhus.dk
Web: www.er-aarhus.dk
 
 
faktura@er-aarhus.dk Hertil skal alle fakturaer e-mailes som vedhæftet pdf-fil.
EN pdf pr. faktura - senest 2 hverdage efter levering.
regnskab@er-aarhus.dk Hertil bedes I maile kontoudtog og alle øvrige henvendelser vedr. bogholderi.
Har vi ikke betalt rettidigt, er det en fejl og så må I gerne maile besked herom, straks I opdager det, så retter vi det med det samme.