Nyheder

Egil Rasmussen Århus a/s bliver voksen

Det var 65 spændte tømrer, lærlinge, funktionærer og ledere, der drak kaffe og spiste rundstykker sammen fredag d. 15. maj 2015. Det var nemlig første arbejdsdag på Rudolfgårdsvej for 18 nye medarbejdere, der alle kommer fra tømrerfirmaet Thylkjær & Partner.

En uge inden morgenkaffen i Viby overtog Egil Rasmussen Århus a/s Thylkjær & Partner fra den hidtidige ejer skadeservicevirksomheden SSG. Den nyhed giver anledning til glade ansigter. Ikke mindst hos tømrer­svend Nikolaj Buch­have, der har været 1½ år hos Thylkjær & Partner, og som kører service hos boligfore­nin­ger.
”Jeg ser udelukkende opkøbet som noget positivt. Vi kommer fra et sted med tumult og om­væltninger, og det bliver godt at møde stabilitet og føle sik­ker­hed,” siger han.


Stabilitet og ordnede forhold

Ro, stabilitet og ord­ne­de forhold er øns­ker, der går igen, når man taler med de nye medarbejdere. Også hos Dan Thyl­kjær, den tid­ligere indehaver af virk­som­he­den:
”Egil Rasmussen er et gammelt firma, der både har et godt ry og styr på tingene, og så passer deres værdier godt til vores,” siger Dan Thylkjær. Han foreslog selv Egil Ras­mus­sen Århus a/s som mulig kø­ber, da SSG ønskede at sælge Thylkjær & Partner. Og det bliver langt bedre end før, er han sikker på:
”Vi er tæt på chefen hele ti­den i stedet for, at han sidder på Sjælland,” siger han. Dan Thylkjær ser da også frem til et tæt sam­arbejde med direktør Thomas Nikolajsen, som ud­mærket er klar over, at hans tilstedeværelse er vigtig for de nye medarbejdere.


Aarhus får helt ny serviceorganisation

Bestyrelsesformand Claus S. Rasmussen var især glad, fordi opkøbet giver mulig­hed for med ét slag at få en serviceafdeling som den, Egil Rasmus­sen i Fredericia driver. Resultatet er ikke bare mindre kørsel til for­sik­ringsskader i Aarhus – det er også en helt ny serviceorganisation med ét slag, så Egil Rasmussen både har en entreprise- og en serviceafdeling i Aarhus.

Overtagelsen er da også gået stærkt. I sin tale til medarbejderne fortalte Claus S. Rasmussen, at det var under en måned siden, at beslutningen blev taget.
Det er da også muligheden for at få ’foræret’ en fiks og færdig serviceafdeling, hvilket fylder meget, når man spørger de medarbejdere, der allerede arbejder hos Egil Rasmussen Århus:
”Det her er et spændende tiltag, der udvikler firmaet på forsikringsdelen. Opkøbet er godt for begge virksomheder. Vi slipper for at opbygge en serviceafdeling,” fortæller Thomas Henriksen, der har 18 år på bagen i den røde Egil Rasmussen-arbejdstrøje.
Efter læretid og et par år i Fredericia rykkede han til Viby, hvor han trives lige så godt. Ånden er god, og Thomas Henriksen er sikker på, at integrationen kommer til at glide nemt.