Hvad siger andre praktikanter

Jeppe Eilenberg, Bygningskonstruktørpraktikant efteråret 2016
"Som praktikant hos Egil Rasmussen Århus a/s har jeg varetaget mange forskellige opgaver både i serviceafdelingen og i entrepriseafdelingen. I entrepriseafdelingen har jeg blandt andet udarbejdet tilbud hvor jeg har siddet og regnet både fag- og hovedentrepriser og kontaktet underentreprenører og leverandører. Ud over det har jeg også været på byggepladser, hvor jeg har deltaget i byggemøder, bestilt materialer og udarbejdet kvalitetssikring, og jeg har også haft min egen sag, som jeg har skulle køre.

I serviceafdelingen har jeg været med til at køre flere forsikringsskader, hvor jeg har været med lige fra besigtigelsen af skaden til aflevering af færdigt byggeri til kunden, hvilket indebære besigtigelser, tilbudsberegning, materiale bestilling, koordinering med underentreprenører, igangsættelse af svende og aflevering til kunden.

Alt i alt har jeg haft en utrolig spændende og varieret hverdag med alle de faglige udfordringer, jeg kunne tænke mig og nogle rigtig dygtige og hjælpsomme kollegaer. Ydermere har praktikperioden også ført til, at jeg er blevet fastansat som kalkulatør."  

 
Lennart Nissen, Bygningskonstruktørpraktikant efteråret 2015
"Igennem min praktikperiode hos Egil Rasmussen startede jeg inde i entrepriseafdelingen, hvor jeg var med til at udregne tilbud på både fag- og hovedentrepriser. Her stod jeg for at indhente priser på materialer og tilbud fra de forskellige underentreprenører, som var relevante for at kunne afgive det bedste samlede tilbud. Jeg var også med på sidelinjen ved forskellige byggemøder og var også her en del af dagligdagen på de forskellige byggesager, jeg var tilkoblet. Dvs. at jeg bl.a. var med til at måle vinduer op til bestilling. Da stormen Dagmar ramte landet november 2015, blev jeg tilkoblet vores serviceafdeling, da de på 2 dage fik over 200 stormskader og havde meget svært ved at følge med. Her skulle jeg køre ud til kunderne og besigtige skaden, finde ud af om udbedringen af skaden var omfattet af deres police, udregne tilbud på udbedringen, bestilling af evt. materialer, koordinere med forskellige underentreprenører, igangsætte vores egne tømrersvende og til sidst aflevere til kunden samt fakturering til forsikringsselskabet og evt. ekstraarbejde til kunden.  

Hele praktikforløbet var meget lærerigt og alsidigt, de dygtige og flinke kollegaer gjorde kun hverdagen bedre. Imens jeg var tilbage på skolebænken for at lave min afsluttede opgave som bygningskonstruktør, blev jeg tilbudt en stilling som byggeleder i serviceafdelingen."  

 


 
Claus Mahler, Bygningskonstruktørpraktikant efteråret 2014
"Jeg var i forbindelse med mit 6. semester på bygningskonstruktøruddannelsen i praktik hos Egil Rasmussen Århus A/S – et valg jeg var glad for fra dag et.
 
I praktikken fik jeg, grundet virksomhedens mellemstore størrelse, lov til at berøre mange forskellige typer af opgaver herunder alt fra byggeledelse, kalkulationer, akkordaftaler, økonomistyring til byggemøder og sikkerhedsmøder. Den brede berøringsflade med de mange forskellige arbejdsopgaver har klædt mig godt på til det videre arbejde som bygningskonstruktør i en entreprenørvirksomhed.
 
Som praktikant indgik man på lige fod med de andre ansatte, hvor jeg blev tildelt masser af ansvar og spændende opgaver. Jeg fik lov til at styre flere forskellige byggesager fra start til slut, hvilket udover det tydelige ansvar også gav en solid forståelse for, hvilke faktorer man skal have for øje for at lede en byggesag. Trods det store ansvar jeg fik tildelt som praktikant, oplevede jeg samtidig også, at der altid var en hjælpende hånd til rådighed, hvis jeg havde brug for det. En balance som gjorde det til et spændende og lærerigt praktikforløb hos Egil Rasmussen Århus A/S."